ثبت نام کاربر در سامانه

نام مرکز رشد / پارک مورد نظر:

شما به عنوان چه نوع کاربری می خواهید ثبت نام نمایید؟

متقاضی پذیرش در پارک
شرکت هایی که تمایل دارند به صورت چند مستاجره در پارک علم و فناوری گیلان استقرار یابند.


X